Information technology in healthcare management = Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Методичні матеріали для самостійної роботи з вибіркової освітньої компоненти «Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти з англійською мовою навчання містять методичні рекомендації з організації самостійної роботи за усіма темами освітньої компоненти, які включають набори завдань для практичного виконання, тестові питання, рекомендовані джерела для самопідготовки, форми контролю і критерії оцінювання самостійної роботи. Методичні розробки мають на меті полегшити організацію самостійної роботи студентів викладачам, що проводять заняття за освітньою компонентою, як в оффлайн, так і в онлайн форматах.
Опис
Ключові слова
Інформаційні технології, управління охороною здоров’я
Бібліографічний опис
Нессонова М. Information technology in healthcare management = Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я : методичні матеріали до самостійної роботи для студентів з англійською мовою навчання / Марина Нессонова ; ПВНЗ «ХММУ». – Харків, 2023. – 118 с.