Дидактична система формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Анотація
У дисертації цілісно досліджено й розв’язано актуальну науковоприкладну проблему формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету на засадах системно-синергетичного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного, аксіологічного, культурологічного, герменевтичного, середовищного й контекстного підходів. Визначено стан теоретичної та практичної розробленості проблеми формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей, з’ясовано специфіку здійснення цього процесу. Уточнено змістове наповнення структурних компонентів інформаційної компетентності іноземних студентів-медиків. Розроблено й теоретично обґрунтовано дидактичну систему формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету, що містить прогностично-цільовий (соціальне замовлення, мета й завдання системи), концептуально-методологічний 38 (науково-методологічні підходи проведення дослідження, властивості інформаційної компетентності, функції та принципи її формування в іноземних здобувачів медичних спеціальностей); теоретично-змістовий (структурні компоненти та змістове наповнення інформаційної компетентності іноземних здобувачів-медиків); діяльнісно-процесуальний (етапи, педагогічні умови, методи, форми, засоби формування інформаційної компетентності майбутніх медиків), результативно-оцінювальний (критеріально-діагностична база дослідження: критерії й показники, рівні формованості інформаційної компетентності іноземців-здобувачів медичних спеціальностей, відповідний діагностичний інструментарій, очікуваний результат реалізації розробленої системи) блоки. Створено навчально-методичне забезпечення дидактичної системи формування інформаційної компетентності іноземних студентів медиків.
Опис
Ключові слова
інформаційна компетентність, іноземні студенти медичних спеціальностей, середовище університету, дидактична система
Бібліографічний опис
Давидова Ж.В. Дидактична система формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Ж.В. Давидова ; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2023. – 40 с.
Колекції

Історія версій

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
ВерсіяДатаАнотація/Summary
2*
2023-12-14 11:21:23
2023-12-14 11:20:54
* Вибрана версія