Менеджмент освітнього процесу

Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Зміст посібника забезпечує науково-методичний супровід розробки, оформлення та затвердження навчально-методичної документації науково-педагогічних (педагогічних) працівників кафедр ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет». У посібнику висвітлено навчально-методичне забезпечення освітніх компонент освітньо-професійної програми; наведено сучасні класифікації методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, інтерактивних методів навчання, нестандартних навчальних занять, зразки оформлення навчально-методичної документації; надано методичні рекомендації щодо її розробки та впровадження в освітній процес. Методичний посібник призначений для науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету. Електронну версію методичного посібника розміщено на Web-сайті та представлено в навчально-методичному відділі ПВНЗ «ХММУ».
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Менеджмент освітнього процесу: навчально-методичне забезпечення освітніх компонент освітньо-професійної програми (перший рівень) : методичний посібник / Д. М. Шиян, Ж. В. Давидова, М. П. Гиря, Т. О. Кудрявцева ; за заг. ред. Д. М. Шияна; ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2022. – 81 с.