Розвиток клінічного мислення в сучасній парадигмі підготовки майбутніх лікарів

Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Статтю присвячено проблемі розвитку клінічного мислення майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки. Доведено необхідність формування навичок клінічного мислення як основи для розвитку професійної компетентності лікаря відповідно до сучасних вимог. Визначено, що формування навичок клінічного мислення є зв’язувальною ланкою між знаннями фундаментальних та клінічних дисциплін, що забезпечує цілісне бачення клінічної картини й забезпечує обґрунтований підхід до діагностування та лікування. Проведено експериментальне дослідження рівня сформованості критичного мислення в здобувачів вищої освіти медичних спеціальностей. Результати дослідження довели значне підвищення рівня критичного мислення здобувачів освіти серед тих, хто вивчав курс «Основи критичного мислення» (порівняно з тими, хто не пройшов цього навчального курсу). Зазначено, що підвищення рівня критичного мислення є основою для розвитку клінічного мислення студентів. Також досліджено рівень сформованості клінічного мислення студентів на варіативній основі. Визначено критерії та показники рівня сформованості клінічного мислення: когнітивно-знаннєвий (обізнаність щодо поняття «клінічне мислення», його етапів та методів); аналітично-оцінювальний (уміння інтерпретувати дані пацієнта, вивчати докази, визначати можливі проблеми, пропонувати альтернативні підходи, оцінювати підходи для визначення найефективніших, приймати обґрунтовані рішення); рефлексивно-діяльнісний (рефлексія щодо власних знань, стратегії міркування, самовдосконалення, ресурсів, взаємодії, емоцій). Доведено ефективність запровадження курсів «Основи критичного мислення» (1 курс), «Методологія доказової медицини» (2 курс) та «Основи клінічного мислення» (3 курс) через аналіз результатів експериментальних досліджень. Зазначені курси покроково формують основу для розвитку професійного мислення лікарів та визначають підґрунтя для навчання протягом життя, що є невід’ємною частиною професійної компетентності сучасного лікаря. Дослідження розвитку професійного мислення в студентів медичних спеціальностей довело ефективність його комплексного формування через опанування основ критичного мислення, доказової медицини та клінічного мислення на початкових етапах професійної підготовки.
Опис
Ключові слова
розвиток, критичне мислення, клінічне мислення, доказова медицина, майбутні лікарі, професійна компетентність, експериментальне дослідження
Бібліографічний опис
Давидова Ж. Розвиток клінічного мислення в сучасній парадигмі підготовки майбутніх лікарів / Ж.В. Давидова, В.В. Жеребків, Д.М. Шиян // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 37. – С. 345–348.