Актуальні проблеми біомедичних наук

Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Збірник наукових праць «Актуальні питання біомедичних наук» є нефаховим науковим виданням, яке висвітлює теоретичні та практичні результати наукових досліджень молодих науковців, викладачів закладів вищої освіти, лікарів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів з актуальних питань біомедичних наук, історичного досвіду, сьогодення та перспектив досліджень в галузі медицини та охорони здоров’я.
Опис
Ключові слова
матеріали конференції, біомедичні науки
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми біомедичних наук : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; ПВНЗ «Харків. міжнар. мед. ун-т». – Харків, 2021. – 151 с.