Академічна доброчесність - запорука якісної освіти

Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
У презентації розглянуто питання академічної доброчесності. Визначено принципи академічної доброчесності, поняття плагіату, його види та відповідальність за порушення академічної доброчесності. Надані практичні поради щодо запобігання плагіату. Представлено перелік програмних сервісів, які допоможуть здійснити перевірку на унікальність тексту. The presentation covers the issues of academic integrity. The principles of academic integrity are defined, as well as the concept of plagiarism, its types, and the responsibility for breaching academic integrity. Practical advice on preventing plagiarism is provided. A list of software services is presented to facilitate text uniqueness verification.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Академічна доброчесність - запорука якісної освіти [Електроний ресурс] : [презентація PowerPoint] / Наталія Чернишенко ; ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет", б-ка. – Електроні дані (27 слайдів). – Харків, 2023. слайдів). – Харків, 2021.