Базові інструменти та функції табличних процесорів для обробки медичної інформації

Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Методичні матеріали для практичних занять і самостійної роботи за темою «Базові інструменти та функції табличних процесорів для обробки медичної інформації» освітньої компоненти «Основи цифрових компетентностей в медицині та охороні здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти призначено для використання викладачами, які проводять практичні заняття, організовують та контролюють виконання самостійної роботи за даною темою навчальної дисципліни чи споріднених освітніх компонент.
Опис
Ключові слова
цифрові компетенції, медицина, охорона здоров’я, табличні процесори для обробки медичної інформації
Бібліографічний опис
Нессонова М. Базові інструменти та функції табличних процесорів для обробки медичної інформації : методичні матеріали до практичних занять і самостійної роботи : освітня компонента "Основи цифрових компетентностей в медицині та охороні здоров’я") / М. Нессонова, О. Арсен'єв; ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет". - Харків, 2024. - 29 с.