Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря

Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика. – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, Київ, 2015. У дисертації запропоновано нове рішення актуальної науково-прикладної задачі – розроблення моделей і методів оцінювання ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря. Запропоновано метод класифікації з навчанням, який базується на аналізі просторового представлення взаємозв‘язків між класами та елементарними правилами, що їх описують, яке отримується за допомогою методів геометричної інтерпретації структури багатовимірних даних. Отримали подальший розвиток методи формування композицій класифікаторів за рахунок комбінування принципів спеціалізації та зваженого голосування. Запропоновані методи побудови класифікаторів за навчальною інформацією та їхніх композицій реалізовані в інформаційній технології, що дозволило побудувати математичні моделі для оцінювання ступеня тяжкості стану та прогнозування клінічного наслідку пацієнтів із травмами підшлункової залози і травматичним панкреатитом, захворюваннями жовчовивідних проток, з інсультами, які мають підвищену точність у порівнянні з моделями, побудованими на основі класичних методів статистичного моделювання.
Опис
Ключові слова
класифікація з навчанням (зі вчителем), композиції класифікаторів, моделі оцінювання ступеня тяжкості стану пацієнта, інформаційна технологія
Бібліографічний опис
Нессонова, М.М. Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря : автореф. дис. ... канд. техн. наук спец. : 05.13.09 - Медична та біологічна інформатика і кібернетика / Марина Миколаївна Нессонова; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. - Київ, 2015. - 26 с.
Колекції