Medical and biological physics = Медична і біологічна фізика

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Методичні матеріали для практичних занять з освітньої компоненти «Медична та біологічна фізика» для студентів з англійською мовою навчання містять методичні рекомендації з тем, передбачених навчальною програмою освітньої компоненти, затвердженої на засіданні кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін (Протокол від «30» серпня 2022 року No 1), що стосуються розділу 2 «Mathematical Models of Medical and Biological Physics» і викладаються у другому семестрі вивчення дисципліни.
Опис
Ключові слова
biological physics, Medical and biological physics
Бібліографічний опис
Нессонова М. Medical and biological physics = Медична і біологічна фізика : методичні матеріали до практичних занять для студентів з англійською мовою навчання / Марина Нессонова ; ПВНЗ «ХММУ». – Харків, 2023. – 9 с.