Information technology in healthcare management = Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Методичні матеріали для практичних занять з вибіркової освітньої компоненти «Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я» для студентів 1—2 курсів спеціальності 222 Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти з англійською мовою навчання містять методичні рекомендації до проведення практичних занять з усіх тем навчальної дисципліни. Кожна методична розробка містить такі складові: актуальність теми, мета і програмні результати навчання, що досягаються при опануванні теми, глосарій, перелік питань для розгляду, рекомендовані ресурси для підготовки, обладнання, хід роботи, завдання для практичної частини (для виконання на занятті), посилання на завдання для самостійної позааудиторної роботи. Методичні розробки призначено для використання під час практичних занять викладачами, що проводять заняття за зазначеними темами як в оффлайн, так і в онлайн форматах. Зручність їх використання у навчальному процесі обумовлена наявністю необхідних посилань на літературні та інтернет-джерела, чіткістю структурування кожного практичного заняття, наявністю прикладів завдань для тренінгу застосування теоретичних знань на практиці.
Опис
Ключові слова
Інформаційні технології, охорона здоров’я, Information technology, healthcare management
Бібліографічний опис
Нессонова М. Information technology in healthcare management = Інформаційні технологій в управлінні охороною здоров’я : методичні матеріали до практичних занять для студентів з англійською мовою навчання / Марина Нессонова ; ПВНЗ «ХММУ». – Харків, 2023. – 38 с.