Актуальність проблеми формування навчально-пізнавальної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти

Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Запоріжжя : Класичний приватний університет
Анотація
Статтю присвячено обґрунтуванню актуальності проблеми формування навчально-пізнавальної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти. Зазначено, що підготовка іноземних студентів за медичним напрямом є стратегічним напрямом розвитку вищої освіти України. Визначено, що забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців для зарубіжних країн у вітчизняних університетах значною мірою визначається ефективністю організації освітнього процесу та соціокультурної адаптації іноземних студентів. Доведено актуальність розробки теоретико-методологічних засад формування навчально-пізнавальної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей у закладах вищої освіти України. Проаналізовано наявний стан із підготовки іноземних студентів медичних спеціальностей у закладах вищої освіти України. У процесі дослідження виділено суперечності між тенденцією ЗВО до інтернаціоналізації освітньої діяльності відповідно до сучасних глобальних викликів та недостатньою готовністю іноземних студентів до навчання за таких умов; між зростаючою кількістю іноземних студентів, які бажають отримувати освіту за медичними спеціальностями та проблемами соціокультурної та академічної адаптації в освітньому процесі ЗВО; між очікуваннями й вимогами студентів щодо одержання міжнародної освіти та недостатніми умовами організації навчання та адаптації педагогічної системи ЗВО до інтернаціоналізації освітньої діяльності; між потребою в підвищенні ефективності організації освітнього процесу для іноземних студентів медичного профілю та недостатньою науковою розробленістю теоретико-методичного забезпечення вирішення цієї проблеми; між зростаючими вимогами до підготовки фахівців медичного профілю і порівняно низькою успішністю іноземних студентів; між потребою у формуванні навчально-пізнавальної компетентності студентів медичного профілю та недостатньою увагою ЗВО до цього аспекту у процесі професійної підготовки. Науково-практичні потреби в розв’язанні виявлених суперечностей обумовлюють актуальність дослідження.
Опис
Ключові слова
іноземні студенти, студенти медичних спеціальностей, навчально-пізнавальна компетентність, інтернаціоналізація вищої освіти, суперечності
Бібліографічний опис
Давидова Ж.В. Актуальність проблеми формування навчально-пізнавальної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти / Ж.В. Давидова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – № 70, т. 1. – С. 196-200.