Особистісна зрілість майбутніх фахівців сфери охорони здоров'я як чинник копінг-стратегій подолання ненормативної особистісної кризи, викликаної війною

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує особистісну зрілість майбутніх фахівців сфери охорони здоров'я як ключовий фактор, що впливає на вибір та ефективність копінг-стратегій у подоланні ненормативної особистісної кризи, спричиненої війною. Автори розглядають важливість особистісної зрілості як ресурсу для вирішення складних ситуацій та виправлення впливу воєнного стану на психологічний стан майбутніх фахівців.
Опис
Ключові слова
особистісна криза
Бібліографічний опис
Разумна А.Г. Особистісна зрілість майбутніх фахівців сфери охорони здоров'я як чинник копінг-стратегій подолання ненормативної особистісної кризи, викликаної війною // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16 – 18 березня 2023 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. - С. 929-932.