Симуляційні технології як засіб реалізації кейс-методів в освітньому процесі закладів вищої медичної освіти

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний медичний університет
Анотація
Ця стаття досліджує значення універсального методу кейсів у роботі зі студентами-медиками. Автори підкреслюють важливість різноманітних завдань, які дозволяють працювати як в синхронному, так і асинхронному режимах. Використовуючи цей метод, викладачі можуть враховувати культурні та релігійні особливості. Студенти, розв'язуючи кейси, розвивають навички формулювання проблем, розробки стратегій вирішення, пошуку інформації та групового обговорення. Стаття також вказує на впровадження інноваційних симуляційних технологій з використанням програмного забезпечення для реалізації методу кейсів у медичній освіті. Симулятивне навчання дозволяє студентам отримувати клінічний досвід у безпечному середовищі, не наражаючи пацієнтів на ризик.
Опис
Ключові слова
симуляційні технології, кейс-методи, освітній процес у ЗВО
Бібліографічний опис
Шиян Д.М. Симуляційні технології як засіб реалізації кейс-методів в освітньому процесі закладів вищої медичної освіти / Д.М. Шиян, Ж.В. Давидова // Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі : наук.-метод. міжуніверситет. конф. з міжнар. участю. Одеса, 18–20 січня 2023 року : матеріали конф. – Одеса : ОНМедУ, 2023. – С. 395-397.