Як війна впливає на здоров'я українців

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"
Анотація
Війна має багатогранний вплив на життя українців, включаючи їхнє здоров'я та благополуччя. За даними експертів, конфлікт між Україною та Росією може стати однією з найбільш кровопролитних у сучасній історії, призводячи до серйозних втрат і наслідків для обох сторін. Жителі зони конфлікту стикаються з відсутністю необхідних ресурсів та послуг, що негативно впливає на їх фізичний та психічний стан. Постійний стрес, знищення інфраструктури та психологічні травми ставлять під загрозу здоров'я нації. Відновлення та психологічна реабілітація стають складними завданнями. Ця проблема потребує уваги та вирішення для забезпечення майбутнього благополуччя України. Бібліотека Харківського міжнародного медичного університету підготувала перелік найновіших публікацій на тему "Як війна впливає на здоров'я українців". War has a multifaceted impact on the lives of Ukrainians, including their health and well-being. According to experts, the conflict between Ukraine and Russia could become one of the bloodiest in modern history, resulting in significant losses and consequences for both sides. Residents in the conflict zone face a lack of essential resources and services, negatively affecting their physical and mental well-being. Constant stress, destruction of infrastructure, and psychological traumas pose a threat to the nation's health. Recovery and psychological rehabilitation become challenging tasks. This issue requires attention and resolution to ensure Ukraine's future well-being. The Library of Kharkiv International Medical University has prepared a list of the latest publications on the topic "How war affects the health of Ukrainians."
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Як війна впливає на здоров'я українців : рекомендаційний список літератури / уклад. Н. П. Чернишенко ; ПВНЗ "Харків. міжнар. мед. ун-т", б-ка. – Харків : ПВНЗ "ХММУ, 2023. – 12 сл.