Інформаційні та комп’ютерні технології як основа професійної компетентності майбутнього лікаря

Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто досвід ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» стосовно впровадження в навчальний процес вибіркових освітніх компонент за напрямом інформаційних і комп’ютерних технологій, які забезпечують набуття здобувачами вищої медичної освіти необхідних цифрових компетентностей та сприяють реалізації індивідуальної освітньої траєкторії студентів.
Опис
Ключові слова
вища медична освіта, цифрові компетентності, інформаційні технології, комп’ютерні технології, моделювання, управління охороною здоров’я, статистичні методи
Бібліографічний опис
Нессонова М.М. Інформаційні та комп’ютерні технології як основа професійної компетентності майбутнього лікаря / М.М. Нессонова, Т.О. Кудрявцева, О.В. Арсен’єв // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8-9 червня 2023 р.) / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. - Харків, 2023. – С. 174-177.